Det næste fællesmøde med komitéerne holdes

tirsdag, den 7. oktober 2014, kl. 19 – ca.21.30
Røde Hus, Holmegårdsvej 2, Hillerød

For medlemmer af komitéerne Hillerød/Allerød, Fredensborg-Humlebæk, Hørsholm, Rudersdal – bemærk pkt. 5.

Forslag til dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Referat fra den 18.februar (Niels Eriksen), 13. marts (Søren Søndergård), 26. august 2014 (Stephen Wessels)
 3. Landsmødet den 25. og 26. oktober 2014, på Ellevangsskolen, 8240 Risskov. De vigtigste punkter til behandling Oplæg ved Poul Gerhard Kristiansen, landssekretær og leder af Folkebevægelsens sekretariat
 4. Evaluering af EP-valget den 25.5.2014
 5. Valg af delegerede til Landsmødet 2014. For komitéerne: Hillerød/Allerød, Fredensborg-Humlebæk, Hørsholm, Rudersdal
 6. Orientering fra komitéerne
 7. Meddelelser
  • Sekretariatet i Nordsjælland
  • Ekstra-ordinær generalforsamling i Røde Hus den 30. sept.
 8. Næste møde:
 9. Evt.

Med venlig hilsen
Gerhard Wehlitz

Word - 71 kb