Uddeling af løbesedler og indsamling af underskrifter!

Kig forbi!

Hvis nogen vil kontakte os undervejs: tlf. 26 27 78 22

Venligst Lissie Thording