INDKALDELSE TIL OPLÆG, GENERALFORSAMLING OG SPISNING I ”KØGEKOMITEEN MOD EU”.

· Kl 17.30 til 18.00 En halv times oplæg om bankunionen, evt. retsforbeholdet af Christian Juhl fra Enhedslisten i Folketinget, der også var kandidat på Folkebevægelsen mod EU’s liste N til EU-parlamentsvalget sidste sommer.

· Kl. ca. 18.00 – 19.00 er der debat en times tid, samtidig med vi spiser og der er øl, vand, kaffe og the.
Tilmelding til mad for en 50er til John Læssøe på telefon 20 32 06 13, senest to dage før.

· En lille pause.

· KL. 19.15 til 21evt. til senest 21.30 , generalforsamling der er åben for alle. Medlemmer har stemmeret.

DAGSORDEN:

1. Valg af ordstyrer og referent.

2. Bestyrelsens beretning om det forgangne års arbejde. Her EU-parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen.

3. Det reviderede regnskab fremlægges. Jf. bankskifte til Arbejdernes Landsbank i Køge

4. Indkomne forslag.: Nye vedtægter. De gamle er forsvundet. Sekretariatet har sendt nogle vedtægter fra en anden komite ”Trekanten”, som bestyrelsen mener egner sig. Se vedhæftede vedtægter. Derudover forslag til nyt komite navn.: ”Køge-Stevnskomiteen mod EU” i stedet for ”Køgekomiteen mod EU”.

5. Gerne nye ideer!

6. Valg af bestyrelse bestående af mindst 3 personer.

7. Valg af to suppleanter.

8. Valg af revisor og en revisorsuppleant.

9. Valg af to suppleanter.

10. Valg af revisor og en revisorsuppleant.

11. Eventuelt.