Folkebevægelsen mod EU på Østerbro afholder generalforsamling efter et fantastisk landsmøde. Alle interesserede er velkomne.

Dagsorden:

1) Velkomst v. kontaktperson Ole Gleerup
2) Valg af mødeleder og referent
3) Godkendelse af dagsorden
4) Beretning fra Landsmødet. Herefter diskussion, og planlægning af årets opgaver i komiteen.
5) Præsentation og diskussion af de udarbejdede vedtægter.
6) Valg af bestyrelse
7) Evt.

Vi glæder os til at se dig til en hyggelig aften sammen!

Med venlig hilsen,
Folkebevægelsen mod EU, Østerbro Komiteen
Facebook: Folkebevægelsen mod EU, Østerbro
Kontaktperson: Ole Gleerup
Tlf: 39 27 34 09

E-mail: olegleerup@hotmail.com