Jan Vogel stiller skarpt på EU i hverdagen, på AlbertslundNærradio.
Du kan lytte med på frekvens 94,5 fm eller på: http://www.albertslundradio.dk/

Lars Emanuel. Blev 60 år, den 28. oktober. Kasserer i stilladsarbejdernes fagforening i København.
Traditionelt er din modpart arbejdsgiverne, men fylder EU-spørgsmål mere i dag?
Ole Gleerup. Korsanger i ”Oktober koret”. Komiteansvarlig på Østerbro, Folkebevægelsen mod EU.
Aktiv i arbejdet for at bevare vores samlede retspolitik, på danske hænder!