Jan Vogel stiller skarpt på EU i hverdagen, på AlbertslundNærradio.
Du kan lytte med på frekvens 94,5 fm eller på: http://www.albertslundradio.dk/

Studiegæst nummer 200, I programmet “EU I hverdagen”.

Christian Juhl. Medlem af Folketinget for Enhedslisten.
1. marts starter Enhedslisten sin urafstemning, om opstillingforslag til EU-parlamentsvalget, sammen eller alene?

Thorkil Olesen. Direktør for ”Handicappedes hus”, der består af 33 handicaporg. .
Har borgerne mistet retten til, at være syg. Kræver det ikke handling, fra jeres side?