Jan Vogel stiller skarpt på EU i hverdagen, på AlbertslundNærradio
Du kan lytte med på frekvens 94,5 fm eller på: http://www.albertslundradio.dk/

Katrine Klok Due. Lærer i Århus kommune. Tdl. formand for Folkebevægelsen mod EU’s kampagneudvalg.
Har EU´s førte politik gennem årene overflødiggjort kvindekampen, eller hvor står
den i dag?

Vibeke Vinther. Nationalchef og administrator i Mellemfolkeligt samvirke.
Er EU’s Schengen-aftale løsningsmodellen, på vores store flygtningestrømme mod EU?