• Tid:
    Thursday 9 February 2017 19:00-21:00
  • Sted:
    Enhedslistens lokaler, Skt. Pedersstræde 1E, RoskildeFolkebevægelsen mod EU i Roskilde og Lejre indkalder til møde i lokalkomiteen!