Den engelske folkeafstemning og følgerne for Danmark
- er unionen ved at smuldre?
Karina Rohr Sørensen fra Folkebevægelsen mod EU’s landsledelse

Arr: Lokalkomiteen i Vestsjælland