• Tid:
    Tuesday 1 November 19:00-21:00
  • Sted:
    Solrød BibliotekAlternativ til EU!
Offentligt møde på Solrød Bibliotek. Alle er velkomne

Folkebevægelsen i Greve og Solrød afholder i samarbejde med Enhedslisten et offentligt møde på Solrød Bibliotek.

Jesper Morville fra Folkebevægelsens landsledelse taler over emnet alternativ til medlemskab af EU. Jesper Morville er historiker, arkivar og organisationssekretær. Han har været med i folkebevægelsens ledelse i en årrække.

Emnet er blevet aktuelt med Englands nej til fortsat medlemskab af EU og at flere måske kan følge efter. Det handler især om et frit samarbejde med EU og andre lande verden over, samt regionalt samarbejde mellem lande som har et fælles anliggende. Emnet er aktuelt i dag, da det ligger i forlængelse af Folkebevægelsens store konference over samme tema i lørdag den 29. oktober.

Foredraget ventes at indbefatte vigtige organisationer som OECD og OSCE, hvor der samarbejdes med en række lande. Når Danmark øjensynligt stilles uden for døren i Europol, viser det EU’s ringe forståelse af fordelene ved et samarbejde. Det er den slags tiltag, som yderligere tilskynder til at søge et alternativ til EU.

Der er lagt op til et spændende og interessant foredrag om et emne, som er forsømt i den offentlige debat.

På vegne af Folkebevægelsen mod EU og Enhedslisten.
Ulf Kobbernagel og Margit Dujardin