Indkaldelse til delegeretmøde for Folkebevægelsen mod EU i Sønderjylland

På mødet skal der vælges delegerede til Folkebevægelsen mod EU’s landsmøde d. 12-13 marts, der afholdes i Grønnemose Skoles festsal, Høje Gladsaxe Torv 4, 2860 Søborg.

Folkebevægelsen mod EU i Sønderjylland kan vælge 5 delegerede til landsmødet.
Landsmødet skal drøfte de nye opgaver og muligheder, der melder sig ovenpå sejr i folkeafstemningen i december og den kommende britiske folkeafstemning.
Der skal også vælges ny landsledelse og vedtages en ny årsplan.

Forslag til dagsorden:
1. Formalia (valg af ordstyrer og referent)
2. Siden sidst
3. Status for en sønderjysk lokalkomite v. Povl Kristensen
4. Folkebevægelsen mod EU’s landsmøde den 12-13. marts v. Hans Hansen, medlem af Folkebevægelsen mod EU’s landsmøde
5. Valg af delegerede til landsmødet (5 personer)
6. Kandidater til Folkebevægelsen mod EU’s landsledelse.
7. Evt.