Vi går på gaden og deler flyers ud om bevarelse af retsundtagelsen og nej til EU’s overnationale politik