EU-debat: Danmarks retsundtagelse – fordel eller ulempe?

I folketinget har S, R, SF, V og C for nogen tid siden indgået
en aftale om at ændre én af Danmarks fire undtagelser fra
Unionstraktaten, nemlig retsforbeholdet. Derfor skal
danskerne til folkeafstemning inden udgangen af marts 2016.
Danmark er ikke fuldt med i EU’s retspolitiske samarbejde.
Det skyldes, at et flertal stemte nej ved folkeafstemningen om
Maastricht-traktaten i 1992. Efterfølgende blev der vedtaget
fire undtagelser som betingelse for, at Danmark kunne
tilslutte sig den politiske union. Hvis der stemmes ja ved den
kommende folkeafstemning, ændres retsundtagelsen til en
såkaldt tilvalgsordning, hvor Danmark er med i udvalgte
områder af det overnationale retssamarbejde.

• Hvad betyder retsundtagelsen for den menige dansker?
• Kan Danmark fastholde undtagelsen?
• Hvad er konsekvensen af en tilvalgsordning?
• Kan folketinget stadig bestemme over det danske retssystem,
strafferammer og asylpolitik?

Hvis du vil vide mere om dette, så mød op til debatmøde med:
Rina Ronja Kari, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU
Meta Fuglsang, folketingskandidat for SF
Morten Dahlin, folketingskandidat for Venstre

Alle er velkomne. Gratis adgang
Arr: Folkebevægelsen mod EU, Venstre og SF

Hent plakaten her:

PDF - 113 kb