- af Erik Bach

FEM GRUNDE TIL AT STEMME PÅ ERIK BACH

Det jeg ønsker og vil arbejde for i parlamentet er:

■ Stop for EU-liberalisering!
– af energisektoren, hvor DONG blev udsat for salg til Goldman-Sachs, fordi EU krævede området liberaliseret
– af jernbanen, hvor EUs fjerde jernbanepakke vil privatisere passagertrafikken til skade for passagererne og de ansatte
– af post, lufthavnenes ground-handling og inden længe vandforsyningen.
Den demokratiske kontrol og brugerindflydelse svækkes af EU’s tvangsliberalisering.

■ Stop social dumping!
Det ubegrænsede arbejdsmarked presser løn- og arbejdsforholdene i mange sektorer, bl.a. i byggeriet, transport- og rengøringsbrancherne samt i gartnerierne.
Derfor er der brug for kædeansvar, forsvar for vores arbejdsmarkedsmodel og
RUT-registeret, som EU bekæmper. Stop postkasseselskaberne i transportbranchen.

■ Ingen EU-indblanding i vores finanslov, dagpenge og velfærdsmodel!

■ Støt Tobinskatten: Skat på spekulanters handel!

■ Tvungen lobbyregistrering i EU!