Faglige anbefaler: Bevar retsforbeholdet

Jacob Lassen Meier  Brancheleder MUR/AB, 3F Esbjerg
Sten Mogensen afgående Brancheleder MUR/AB 3F Esbjerg
Carlo Hermansen Mureropmåler, 3F Esbjerg
Jørn Laustsen  Faglig sekretær, 3F Esbjerg
Hardy Jørgensen  Sekretariatsleder, 3F Esbjerg
Brian Morthorst  Tømreropmåler, 3F Esbjerg
Henning Overgaard Fagforeningsformand, 3F Esbjerg Transport
Hanne Mogensen Socialrådgiver, Familieafdelingen
Jytte Søgaard  Næstformand, LO Vestjylland
Alma Lise Jørgensen Socialrådgiver, Jobcenter Varde
EU udvalget BUPL Århus
Jakob Lindblom Faglig konsulent, FOA Århus
Ulla Madsen  HK‐tillidsrepræsentant i FOA Århus
Ole Nors Nielsen  Næstformand 3F Transportgruppen Aalborg
Benny Vinther Jensen Industri gruppeformand 3F Aalborg
Brian Olsen Murer
Emil Olsen  Formand 3F ungdom
Tue Tortzen  Formand 3F Frederiksborg
Per Thorendal Opmåler Murersvendene Århus, 3F
Morten Rasmussen Næstformand Transport Logistik og Byg, 3
F Århus
Paul Jentzsch  Mureropmåler/faglig sekretær, 3F Århus Logistik og Byg
Klaus Jensen  A‐kasseleder, 3F Århus, Transport, Logistik og Byg Claus Salomon Ørskou  Opmåler/faglig sekretær – Tømrerne 3F Århus Transport, Logistik og Byg
Ane Søegaard Lærer
Claus Westergreen Formand Bygge‐,jord og Miljøarbejdernes fagforening, 3F
Morten Bach  ITF‐inspektør 3F Transportgruppen
Allan Leegaard  Faglig sekretær Rør og Blikkenslagernes fagforening
Bjarne Galsgard Petersen formand for Rør og Blikkenslagernes fagforening

Bjarne Høpner Formand 3F København
Søren Becher A-kasseleder 3F København
Jan Mathisen Afdelings Sekretær 3F København
Steen Horst Branche- & næstformand 3F Odense
Bjarne Sørensen Formand Metal Horsens
Hans A Sørensen Formand 3F Horsens og LO Horsens/Hedensted