Titusinder af danske kvinder og en del mænd bliver slået af deres partnere.
EU’s offerdirektiv betyder fx at volds ofre bliver beskyttet mod deres overfaldsmænd/-kvinder, uanset hvilket EU-medlemsland man flytter til, uden at skulle igennem proceduren der.

Det er bestemt godt, og Danmark vil kunne indføre den samme lovgivning og/eller anmode EU om en aftale på dette område, hvis der er flertal for det i Folketinget.

Aftalepartierne ønsker ikke pt. at Danmark skal tiltræde direktivet da det vurderes at have for store økonomiske meromkostninger bl.a. til tolkning og oversættelse.

Danmark deltager i øvrigt allerede i det internationale arbejde mod vold i hjemmet, bl.a. gennem FN (herunder Verdenssundhedsorganisationen), OSCE, Europarådet og det nordiske samarbejde.