Nyhed

Advarsel til ny tænketank: Misbrug ikke kontingentkroner!

Ole Nors Nielsen på talerstolen på Folkebevægelsens landsmøde i oktober. Foto: Kista Bianco Kjær

I sidste uge så en ny tænketank – EUROPA – dagens lys på initiativ af Dansk Industri og CO-industri. Sidstnævnte er en centralorganisation for ansatte i industrien fra forskellige forbund, hvoraf 3F har flest medlemmer. Tænketanken er bl.a. finansieret af bidrag fra forbund i CO industri.

Det vækker bekymring hos Ole Nors Nielsen, der er medlem af hovedbestyrelsen i 3F og en af spidskandidaterne for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet 25. maj næste år.

- Vi har tidligere oplevet, at ledelserne i Dansk Industri og CO industri er gået sammen om propaganda for et ja ved tidligere folkeafstemninger om EU-spørgsmål, selvom det ikke har gavnet fagbevægelsens medlemmer. Derfor bør 3F og den øvrige fagbevægelsen stille meget klare krav om for at sikre, at tænketanken reelt lever op til sine løfter ”kvalificere og nuancere den danske europapolitiske debat”, siger Ole Nors Nielsen og vil tage sagen op i 3F’s hovedbestyrelse, som mødes i dag i København.

- Når et klart flertal af den danske befolkning mener, at udviklingen går den forkerte vej i EU, så vidner det om en stærk og bred EU-modstand medfæste i alle dele af det sociale og politiske landskab. Her spiller Folkebevægelsen mod EU en vigtig rolle, sådan som vi har gjort i over 40 år.

Ole Nors Nielsens bekymring for ensidighed fra tænketankens side bekræftes kun af en udtalelse fra formanden for CO-industri i forbindelse med søsættelsen af tænketanken: "Det er blevet lidt for cool at vende sig mod det europæiske fællesskab”.

Ønsker du yderligere oplysninger eller kommentarer, så kontakt:
Ole Nors Nielsen, kandidat for Folkebevægelsen mod EU, på telefon 23 23 54 12 / ole.nors@3f.dk
Ib Roslund for Folkebevægelsen mod EU, på telefon 20 16 65 67 / ib@folkebevaegelsen.dk