Nyhed

Tosset at begrænse kampen mod social dumping


EUFAGLIGT.DK:[uddrag] - Både indholdsmæssigt og politisk vil det være helt tosset at lave et håndhævelsesdirektiv, som begrænser vores muligheder for at bekæmpe social dumping, sådan sagde beskæftigelsesminister Mette Frederiksen fredag i folketingets Europaudvalg.

Det såkaldte håndhævelsesdirektiv handler om, hvordan medlemslandene kan kontrollerer, at EU’s direktiv om udstationering af arbejdere bliver efterlevet.

Og selv det lyder ”tosset”, som ministeren sagde, så er der faktisk en stor gruppe EU-lande, som vil have skrevet ind i direktivet, nøjagtigt hvor meget eller rettere lidt, landene må sætte ind for at kontrollere, om udenlandske arbejdere får i det mindste de minimumsvilkår, som udstationeringsdirektivet foreskriver.

(...)

Læs hele artiklen hos Fagbevægelsen mod Unionen - klik her!