Nyhed

Tvivl om folkeafstemning


Henrik Sass Larsen spreder tvivl om hvorvidt det er nødvendigt med en folkeafstemning om EU-patentdomstolen.

Nikolaj Villumsen (EL) har, på vegne af Folketingets Europaudvalg, fremsat et spørgsmål til ministeren om hvorvidt der er afsat midler til i finansloven til at afholde en folkeafstemning i 2014.

Svaret fra ministeren kan give anledning til tvivl om hvorvidt regeringen har tænkt sig at der skal gennemføres en folkeafstemning; "Det er min klare opfattelse, at spørgsmålet om patentreformen – med alle de tekniske aspekter den indebærer – bør kunne afklares i folketingssalen. Da en afklaring herom udestår, er der på nuværende tidspunkt ikke afsat midler hertil på de offentlige budgetter."

Statsminister Helle Thorning-Schmidt erklærede i en tale ved Folketingets åbning, at hun var indstillet på en folkeafstemning d. 24. maj 2014.