Blog

Grundlovsdag: Fokus på kvinders valgret og EU


Af Thorkil Sohn

Grundlovsmødet på Borbjerg Mølle ved Holstebro havde i år to talere med hvert sit tema, idet vi først fejrede 100-året for kvindernes valgret og derefter tog fat på forholdet mellem Danmark og EU.

Først talte Inge-Marie Tryde Martensen fra foreningen Demokratisk Norden, der er medlem af Folkebevægelsen. Inge-Marie har også været kandidat til EU-parlamentet.

Inge-Marie gennemgik udviklingen og talte herefter bl.a. om forskellen på ligeret og fuldstændig ligestilling, f.eks. tvungen kønskvotering o. lign. og påviste, hvorledes det sidste kan føre til overgreb på ligeretten - der er det helt centrale og afgørende.

Hun kom i den forbindelse med eksempler fra Bibelen og litteraturen (hvilket i parentes bemærket var ikke blot tankevækkende; men også særdeles underholdende).

Herefter talte Thorkil Sohn, der ligeledes har været kandidat til EU-parlamentet for Folkebevægelsen. Thorkil mente, at udviklingen i EU udgør en trussel mod Danmarks århundredegamle selvstændighed og vort folkestyre.

Og at EU-tilhængernes løfter om, at EU skaber fred og velstand kan vise sig at være luftkasteller. Han kom til sidst ind på forskellen mellem samarbejde og sammenslutning - som trods ligheden i ordlyden efter talerens mening er hinandens modsætninger.

Efter kaffen var der en livlig debat og deltagerne sang med på nogle af vore gode, gamle sange, f.eks. ”Danmark for folket” og ”Det haver så nyligen regnet”.

Alt i alt et folkeligt møde, der beskæftigede sig med grundlæggende problemer - hævet over partiskel og valgkamp.

Talerne kan fås ved henvendelse på thorkil.sohn@mail.dk eller tlf. 9749-5407.