Blog

Ny Europol-reform åbner for mere masseovervågning


Når EU-parlamentet i denne uge er samlet i Strasbourg, er der et stort emne på dagsordenen: Den endelige reform af EU’s politisamarbejde Europol, som parlamentet vedtager i morgen.

Europol var det helt store valgtema under sidste års folkeafstemning om retsforbeholdet. Samtidig med at danskerne stemte nej til afskaffelsen af retsforbeholdet – og dermed til dansk deltagelse i det overstatslige politisamarbejde – vedtog EU en ny reform af Europol.

Det er samme slags masse-overvågning, som Snowden afslørede, at NSA har foretaget, som nu bliver gjort til europæisk praksis gennem Europol.

Vedtagelsen kommer ikke til at ske med min stemme. Reformen betyder nemlig mere kontrol med borgerne og mindre demokratisk kontrol med Europol.

Mere overvågning på internettet

For det første får Europol flere muskler at spille med, ikke mindst ved at udnytte de nye muligheder for elektronisk masseovervågning.

Blandt andet skal Europol fremover have direkte adgang til nationale it-informationssystemer i medlemslandene, en udvikling, som har fået det danske Datatilsyn til at advare om at det vil være i strid med persondataloven, hvis de danske myndigheder mister kontrollen med danske persondataoplysninger.

Europol får også flere beføjelser til at føre kontrol med internettet. Det sker i Europols nye internet-enhed ’Internet Referral Unit’, som blev oprettet sidste sommer. Enheden får blandt andet mulighed for at indsamle private oplysninger gennem private virksomheder. Det kan for eksempel være virksomheder som Facebook, Twitter og andre, der tilbyder en social medieplatform.

Det er den samme slags digital masseovervågning, som Edward Snowden afslørede, at USA’s efterretningstjeneste NSA har foretaget – blandt andet af flere europæiske politikere – som nu bliver gjort til europæisk praksis gennem Europol.

Der står ganske vist i den nye reform, at indsamlingen af private oplysninger som udgangspunkt kun må ske via medlemslandenes myndigheder og at national lovgivning skal overholdes. Men der er selvfølgelig åbnet en dør for, at Europol alligevel godt må udveksle oplysninger direkte med private partnere. Det må Europol, hvis det er absolut nødvendigt for at forhindre en trussel – eller for at Europol kan opfylde sin formålsparagraf.

Det er et problem i sig selv, at man risikerer at blive overvåget uden at vide det, som om man er kriminel, blot fordi man har en konto på et socialt medie. Det er samtidig problematisk, at der sker en udvikling, hvor ordensmagten i stigende grad rekrutterer private virksomheder i sit arbejde.

Den nye reform giver Europol juridisk grundlag for at udveksle data med private virksomheder – altså eksempelvis udbydere af hjemmesider, sociale medier og nyhedssider. Det rummer risiko for at Europol kan beordre myndigheder til at tage indhold ned, som politimyndigheden mener er ‘ulovligt’. Det åbner bekymrende muligheder for censur.

Ringe demokratisk kontrol

Samtidig med, at Europol får markant flere beføjelser, svækkes den demokratiske kontrol med, hvordan de forvalter denne magt.

Hvis det danske politi kommer på kant med borgernes retssikkerhed, så har vores demokrati en række kontrolinstanser, der kan slå alarm og stille politiet til ansvar. Der er for eksempel politiklagemyndigheden og ikke mindst Folketinget. Og hvis politikerne så ikke griber til handling, så kan de udskiftes af de danske vælgere.

Hvis Europol til gengæld krænker borgernes demokratiske frihedsrettigheder, så er situationen straks en anden. Der er nemlig ikke nogen ordentlig demokratisk kontrol med Europol.

På papiret er det op til EU-parlamentet at føre kontrol med Europol. Den nye reform etablerer en såkaldt ’fælles parlamentarisk kontrolgruppe’, som skal bestå af EU-parlamentets retsudvalg samt repræsentanter fra de nationale parlamenter. Der er dog ikke tale om reel demokratisk eller parlamentarisk kontrol.

Kontrolgruppen kan bede Europols chef om at møde op i parlamentet og orientere om Europols arbejde, men de har ikke mulighed for at kontrollere, om Europol overholder de demokratiske spilleregler eller sanktionere, hvis de ikke gør. Gruppen har ikke magt til at godkende eller afvise Europols arbejdsprogram og kan heller ikke føre kontrol med eller kræve indsigt i Europols operationelle arbejde, sådan som eksempelvis Folketingets kontroludvalg har kan det med PET’s arbejde.

Overnationalt politisamarbejde

Selvom Europol med den nye reform får flere muligheder for at blande sig i medlemslandenes efterforskning, har landenes nationale myndigheder heller ingen mulighed for at kontrollere, hvordan Europol forvalter sin magt.

Lad os et øjeblik forestille os, at Danmark gik helt med i Europol-samarbejdet. Ville de danske myndigheder så kunne føre kontrol med Europol? Svaret er nej. Hvis Europol misbruger sin magt – for eksempel i forbindelse med masseovervågning af internettet – så ville hverken den danske politiklagemyndighed, Folketinget eller de danske vælgere kunne gøre noget. Europol er et overstatsligt EU-agentur, som eksisterer uden for de nationale myndigheders rækkevidde.

Jeg synes grundlæggende, at det er en forkert udvikling at have en overstatslig politimyndighed, som ikke er underlagt kontrol fra de nationale myndigheder. Er det fordi jeg har mere tillid til, at de nationale myndigheder ikke forbryder sig mod de grundlæggende retsprincipper? Overhovedet ikke. Der er masser af grove eksempler på, at myndighederne i Danmark og andre EU-lande har overtrådt retssikkerheden. Men alt andet lige så står de nationale myndigheder til ansvar overfor de nationale parlamenter, som står til ansvar overfor borgerne. Det gør Europol ikke.

Denne udvikling begyndte for alvor da Europol blev ændret fra at være et mellemstatsligt samarbejde til at være et overstatsligt samarbejde. Det betyder, at det enkelte EU-land i dag har langt mindre kontrol over Europol og det politisamarbejde, som de indgår i.

Jeg går 110 procent ind for internationalt politisamarbejde. Det er selvfølgelig nødvendigt i en tid, hvor kriminalitet er grænseoverskridende. Men løsningen er ikke et overnationalt politisamarbejde uden for demokratiets og de nationale myndigheders kontrol. Det har jeg også tænkt mig at fremhæve, når jeg i morgen taler i parlamentet om Europol, lige før vi stemmer.


Indlægget har tidligere været bragt på Politiko.dk