Sted: København, Det frie Gymnasiums bygning i Struenseegade 50.
Tid for konferencen: 11.30-18.00

Deltagergebyr inkl. frokost 150 kr. og der ydes rejserefusion for deltagere, der ikke er fra hovedstadsområdet. Tilmelding er påkrævet.

Benyt venligst tilmeldingsformularen, eller send en mail til fb@folkebevaegelsen.dk med navn, adresse og telefonnummer eller ring til tlf. 35 36 37 40.

Program (med forbehold for ændringer)

10:30 Ankomst og indskrivning.

11:30 Velkomst og oplæg hvor der fortælles om alternativer til EU ved Rina Ronja Kari medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU (20 min inkl. oplæg)

11.50 Historien om Brexit (før, under og efter – 20 min) ved Internationalt Udvalg

12:10 Eksempel på hvad man kan uden for EU når man har mere demokrati: Norges særlige rolle i fredsarbejdet ved Kjell Dahle, formand for Nei til EU i Oslo Fylke (20 min).

12:30 Frokost (40 min)

13:10-14.40 (tre workshops à 25 min)
Deltagerne deles ind i 6 grupper og alle har så en start-tid og derfra cirkulerer alle deltagere til workshoppen med det højere nummer (og dem der går fra workshop 6 går videre til workshop 1). Hver workshop om alternativerne Norden, EFTA, Europarådet/OSCE eller FN sætter fokus hvordan Danmark uden for EU kan bruge og agere i disse sammenhænge.

Workshops: 1) Norden ved Line Barfod & Jesper Morville; 2) EFTA og EØS ved Johanne Langdal Kristiansen, 3) Europarådet og OSCE ved Søren Søndergaard; 4) FN inkl. UNHCR ved Lave K. Broch; 5) Hvordan får vi en dansk folkeafstemning ved Karina Rohr Sørensen. 6) Alternativer til Europol plus ved Rina Ronja Kari

14:40-15.10 Pause (30 min)

15.10-16.40 Workshops fortsat (tre workshops à 25 min): 1) Norden; 2) EFTA og EØS, 3) Europarådet og OSCE 4) FN inkl. UNHCR 5) Hvordan får vi en dansk folkeafstemning? 6) Alternativer til Europol plus.

16.40 Pause med kage (30 min)

17.10 Opsamling fra dagen og hvordan kommer vi videre ved Jean Thierry, Morten Dam og Thorkil Sohn.

17:45 Tak for i dag, kom godt hjem og kom godt ud af EU ved Rina Ronja Kari.

Du kan også hente programmet her:

Word - 15.5 kb