Fredag den 26. februar:

- Forslag til kandidater til landsledelsen
- Indkomne forslag
- Ændringsforslag til vedtægter

Torsdag den 3. marts:
Frist for tilmelding af delegerede og gæster

Antal delegerede:
Alle komiteer har ret til at sende 5 delegerede til landsmødet. For hver yderligere 50 betalende medlemmer udover 100 har komiteerne ret til yderligere 1 delegeret. Tilsluttede organisationer har ret til 2 delegerede. Gæster – uden stemmeret – er meget velkomne, men til samme pris som delegerede – altså 350 kr. landsmødegebyr, som primært går til rejseudligning. Alle får tilbudt rejserefusion. Hertil kommer betaling for måltider.