Dette nummer - nr 2 2013 - indeholder artikler om bl.a. EUs krisepolitik, højesteretsdommen i Lissabon-sagen, Cyperns trods mod bankdiktat, tema-artikler om EUs patentdomstol, en replik om EUs patentregler af formand for IT-foreningen Niels Elgaard Larsen og en leder af Søren Søndergaard.

Udvalgte artikler fra Folk i Bevægelse 2 - 2012 kan du finde nederst.


EU-KRATI - Læs også Jørgen Bitsch nye satiriske stribe om EU - klik her!

Læs bladet i PDF-format: