Det hedder sig, at EU’s nye patentregler vil gavne danske virksomheder.
- Det er nok rigtigt, at det bliver billigere at få et patent, men til gengæld kan det komme til at koste formuer i efterfølgende retssager. Det er ikke noget problem for store virksomheder, men et kæmpeproblem for små- og mellemstore virksomheder samt for non-profit-organisationer, vurderede MEP Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen mod EU, da et flertal i EU-parlamentet stemte ja til reglerne.
På »Ingeniøren«s hjemmeside Ing.dk advarer sagkyndig dommer ved Sø- og Handelsretten Ejvind Christiansen imod den europæiske patentdomstol. Det kan læses mandag den 11. februar 2013 under overskriften ”Bølge af patentsager truer danske virksomheder”.
Ejvind Christiansen oplyser, at patentretssagerne ifølge udkastet ikke må tage mere end ét år, og at den sagsøgte kun har tre måneder til at fremlægge beviser for sin uskyld. Og det kan være noget nær en umulig opgave. Specielt fordi den sagsøgte ikke får mulighed for at styrke sit forsvar med flere argumenter eller beviser, når retssagen først er skudt i gang. Den, der sagsøger, har derimod al den tid, han har brug for.
”I praksis vil det betyde, at danske virksomheder må forberede sig på at blive sagsøgt, inden de overhovedet er anklaget for noget,” siger Ejvind Christiansen.