”Jeg tror, vi kan sige, at den eksistentielle trussel mod euroen hovedsageligt er overvundet”, sagde EUs kommissionsformand, portugiseren José Manuel Barroso mandag den 7. januar i Lissabon og afblæste eurokrisen.
Mindre end to måneder senere – lørdag den 2. marts – demonstrerede over halv million portugisere i Lissabons gade imod EUs nedskæringskrav og for flere arbejdspladser. For dem er krisen ikke afblæst.

7. marts advarede USA’s EU-ambassadør William E. Kennard i skarpe vendinger imod kronisk pg voldsomt voksende arbejdsløshed:
”Det mest vigtige er at opnå erkendelse af, at 26 millioner arbejdsløse er en humanitær krise af enorme proportioner”, sagde han og pegede især på problemet med, at hver fjerde unge under 25 år - 5,7 millioner - i EU er uden arbejde:
”Forbinder disse mennesker deres fremtid med hvad der sker her i Europa? Jeg tror svaret er nej. Unge mennesker føler, at Europa er problemet”.

- Den katastrofalt eskalerende arbejdsløshed og forringelserne af de arbejdsløses rettigheder hænger snævert sammen med den nedskæringspolitik, som EU har dikteret og inspireret i varierende grader i EU-landene, sagde Rina Ronja Kari, talsperson for Folkebevægelsen mod EU, den 13. marts, hvor arbejdsløse, fagforeninger og græsrødder gennemførte aktioner flere steder i EU imod nedskæringer og for arbejdspladser.

Den 14. marts – da EUs regeringsledere samledes til et topmøde, som bl.a. skulle evaluere den økonomiske udvikling i EU-landene – samledes 15.000 til demonstrationer i Bruxelles indkaldt af græsrodsinitiativet For a European Spring og det europæiske LO (ETUC).

” I dag koncentrerer vi os om to prioriteringer: Stop for nedskæringer og kamp mod ungdomsarbejdsløshed. Nedskæringerne er en fiasko. Det er ikke lykkedes at reducere underskuddet og det har en ødelæggende social og økonomisk virkning. Blinde nedskæringer har kun gjort situationen værre. Det har skabt øget ulighed og øget tabet af jobsikkerhed. De sociale modeller kommer under angreb på grund af krisen. Overalt i Europa er beskæftigelsen blevet usikker og lønningerne nedjusteret”, sagde ETUCs generalsekretær.

EU vender ryggen til de arbejdsløse

Men EU-topmødet vendte ryggen til demonstrationerne og de over 26 millioner arbejdsløse. De fastholdt sparekursen og vedtog et slutdokument, som bl.a. sagde: ”Budgetkonsolidering og genskabelse af den finansielle stabilitet må gå hånd i hånd med strukturreformer, som kan fremme holdbar vækst, beskæftigelse og konkurrencekraft og korrektion af makroøkonomiske ubalancer”.

- EU-eliten har vendt ryggen til de mange millioner arbejdsløse. Men folk som Rompuy og Barroso har selvfølgelig også deres på det tørre med en gage på flere millioner kroner om året, udtaler Søren Søndergaard, der talte til demonstrationen i Bruxelles i går.

- Hvis EU-lederne havde bare en smule anstændighed, så rettede de sparekniven mod sig selv og mod pengemisbruget i EU. Det alene kunne give et klækkeligt bidrag til en indsats mod den katastrofalt voksende ungdomsarbejdsløshed. Men den slags overvejelser er åbenbart en by i Rusland for EU-toppen.