Der er ikke noget galt i at effektivisere og forenkle håndteringen af patenter i EU. Men det er overhovedet ikke det, som vil ske med enhedspatentet.
Hvis Danmark går med i enhedspatentet, vil vi blive underlagt en ny specialdomstol, patentdomstolen "Unified Patent Court" (UPC), som hverken er underlagt dansk lov eller EU-regler. Den får hovedsæde i Paris og et kontor i Ljubljana, som kan fx kan beordre ransagninger i bygninger i Danmark.
Dommerne i patentdomstolen udpeges af udvalg, der bemandes med patentdommere og patentagenter. Der er ingen instanser højere end patentdomstolen, modsat USA hvor højesteret i vigtige sager ændrer praksis for hvad der kan patenteres. I Danmark har vi én specialdomstol, Sø- og Handelsretten, men den behandler mange typer sager, og dommene kan ankes til de almindelige danske domstole: Højesteret eller Østre Landsret.

IT-Politisk Forenings interesse i enhedspatentet er patenter på software, men vi mener at vores anke mod enhedspatentet er relevant også for andre områder hvor der er et pres for at udvide, hvad der kan patenteres.
I den danske patentlov står der flg: "Som opfindelser anses især ikke, hvad der alene udgør ... programmer for datamaskiner". Tilsvarende formuleringer findes i de fleste landes patentlovgivning.
I 2002 fremsatte EU-kommissionen et direktiv, der reelt ville tillade softwarepatenter. I 2005 blev direktivet med et overvældende flertal stemt ned i EU-parlamentet.
Den Europæiske Patentmyndighed (EPO) har udstedt ca 50.000 softwarepatenter. Det er patenter, som man ifølge EPO kan krænke ved at skrive og distribuere software (fx komprimering af videofiler). Men EPO hævder naturligvis, at de ikke udsteder patenter på "software som sådan", men at softwaren i alle de udstedte patenter har noget, de kalder et "teknisk bidrag", hvorfor der ikke er tale om "software som sådan". Stort set al software kan siges at yde et teknisk bidrag, f.eks. ved at interagere med brugeren af programmet.
Så nu er situationen altså, at EPO har udstedt 50.000 softwarepatenter. De bliver stort set ikke håndhævet i ren europæisk sammenhæng, hvorfor der heller ikke er nogen retspraksis. Vi formoder, at hvis softwarepatenterne i større stil blev håndhævet i Europæiske lande, ville de blive underkendt i om ikke alle, så dog i nogle lande, hvilke ville få EPO til at ændre praksis.

Hvis vi får en ny specialdomstol for patenter, bemandet af patentagenter, der kommer fra EPO og nationale patentkontorer, der alle finansieres af at udstede patenter, så frygter vi, at denne domstol vil være tilbøjelig til at acceptere EPO’s softwarepatenter.
Hvis Danmark og en måske en håndfuld andre lande kan undgå at indordne sig under UPC, vil der være flere domstole, der kan tage stilling til om EPO overholder reglerne for udstedelse af patenter. Og det kan forhåbentlig tøjle EPO’s trang til at udstede så mange patenter som muligt.