Færøerne
Selvstændig nation indenfor det danske rigsfællesskab. Selvstyre siden 1948.
Valgte at stå udenfor EU, da Danmark meldte sig ind i 1973.
Består af 18 øer i Nordatlanten. Knap 50.000 indbyggere.
Fiskeri er i dag det vigtigste erhverv.

Onsdag den 28. august trådte EU’s sanktioner mod Færøerne i kraft i alle 28 EU-lande. Siden da har danske havne var lukket for færøske fiskefartøjer. Den danske regering har arbejdet på, at EU skal droppe sanktionerne og i stedet forhandle med Færøerne, men har samtidigt gennemført EU’s sanktioner.

”Situationen er den, at Island og Færøerne hver for sig har fastsat deres egne kvoter. (…) Vi bliver nødt til at anvende vores handelsinstrument, eftersom den færøske og islandske regering ikke samarbejder med os”, siger den EU’s fiskerikommissær Maria Damanaki.

Færøernes fiskiminister Jacob Vestergaard har et andet billede af situationen:
”EU er ikke interesseret i at forhandle. EU har skabt sig et incitament for at sætte sanktioner i værk. De tror, at de på den måde kan tvinge en løsning igennem. (…) Man har ignoreret kravet fra Færøerne om at få sat gang i en ny fordeling. Derfor har vi sat os en kvote, som vi synes svarer til, hvad der er af fisk i de færøske farvande”.
Vestergaard ser gerne EU tilbage ved forhandlingsbolder, men sanktionerne får hamikke til at gå i panik: ”Situationen giver os nogle udfordringer, men verden er stor uden for EU. Vi sælger allerede en stor del til andre steder i verden”.

Færøernes Fiskeriforening tager også situationen med sindsro og kampgejst.
”Vi er alle samme enige om, at det er vores fisk og vores farvand, og det må vi forsvare ”, har fiskernes formand Jan Højgaard udtalt og tiilføjet:
”Vi finder på noget andet. Vi må jo bygge et stort frysehus her på Færøerne, så vi kan fryse fiskene ned og finde nye samarbejdspartnere. Det bliver ikke så svært. Kina har allerede meget store interesser her på Færøerne, Grønland og Island. Vi har også et tæt samarbejde med Rusland.”


Sanktioner i strid med FN-konvention

Folkebevægelsen mod EU har flere gange opfordret regeringen til at trodse sanktionerne og om nødvendigt tage en traktatsag med EU.
- I en sådan traktatsag kan Danmark slå fast, at EU ikke har benyttet sig af muligheder for en voldgiftssag under FN’s havretskonvention, hvilket unionen ellers har forpligtet sig til. EU har en dårligt sag og nu må Danmark vise, at vi vælger Rigsfællesskabet frem for at følge unionen blindt. Danmark kan og skal ikke indføre sanktioner mod danske statsborgere, udtalte talsperson Rina Ronja Kari dagen før sanktionerne trådte i kraft.

Danmark har på Færøernes vegne rejst en voldgiftssag i FN-regi i henhold til FN’s havretskonvention.
”De foreslåede EU-foranstaltninger er ikke alene i strid med FN-konventionen om havret (UNCLOS) og en undladelse af at bruge de tilgængelige procedurer til behandling af sådanne tvister. De er også baseret på urigtige påstande og er kontraproduktive for opnåelse af en forhandlingsløsning. Grundlaget for EU-Kommissionens forslag om at gennemføre økonomiske foranstaltninger mod Færøerne, er fiskerikommissær Maria Damanakis påstand om, at Færøerne har "forladt forhandlingsbordet" ved forhandlingerne om atlantisk-skandinavisk sild.Intet kunne være længere fra sandheden”, fastslog Færøernes statsminuster Kaj Leo Holm Johannesen inden sanktionerne trådte i kraft..