Medierne fortæller ofte om, hvordan EU giver støtte til lokale projekter i kommuner og regioner. Det fortælles stort set aldrig, at denne støtte er dyrt betalt af den danske stat. EU-medlemskabet koster nemlig Danmark over 20 milliarder kroner om året, og det er kun omkring halvdelen, der kommer igen.
Spørgsmålet er så, hvor stor værdi EU’s støtte har for os.

”Ud over arbejde til konsulentfirmaer og akademikere har jeg svært ved at få øje på, hvad vi får ud af alle disse penge fra EU. Jeg kan i hvert fald ikke mindes dokumentation for, at der er skabt reelle, blivende arbejdspladser. Det er penge, som vi selv sender til EU, og vi får vel 80 procent tilbage efter nogle tåbelige regler”, sagde Poul Erik Andreasen (S), medlem af regionsrådet i Region Nordjylland og medlem af regionens rådgivende udvalg for regional udvikling, i 2011 i Nordjyske Stiftstidende.

Sidste år enedes man i øvrigt i Bruxelles om, at regional udvikling i regioner og kommuner skal fremover strømlines efter ønsker fra Bruxelles. EUs plan for regionalstøtten i 2014-2020 rummer nemlig et nyt krav om, at regionernes og kommunernes programmer skal tage hensyn til de såkaldte landespecifikke anbefalinger eller henstillinger, som EU kommer med hvert år.