I brevet står der, at det vil "...være meget tilrådeligt, at ethvert dokument vedrørende gennemførelsen af Lissabon-traktaten, som berører politisk følsomme emner, først bliver behandlet, når det bliver tilstrækkeligt tydeligt, at traktaten vil træde i kraft."

Brevet henviser i øvrigt til, at de andre EU-institutioner anvender en lignende fremgangsmåde. Altså jo mindre diskussion, jo bedre!
Den holdning genkender man fra ja-partierne i Danmark, der har forsøgt at lægge låg på debatten ved at afvise en folkeafstemning om traktaten. Regeringen begrunder dette med, at Lissabon-traktaten er helt forskellig fra den EU-forfatning, som danskerne som bekendt skulle have stemt om.

Denne begrundelse bruges også i Frankrig og Holland, hvor regeringerne for alt i verden vil undgå en gentagelse af nej’et til EU-forfatningen. I denne sammenhæng er det dog sjovt at bemærke, at den spanske regering begrunder fraværet af folkeafstemning med, at spanierne allerede har stemt ja til forfatningen, og idet de to traktater er ens, er der ingen grund til at spørge befolkningen igen...

Polsk og finsk grus i maskinen

Men hvordan står det til med ratificeringsprocessen i de forskellige medlemsstater?
Til dags dato har i alt 7 ud af 27 medlemslande ratificeret Lissabon-traktaten. Disse lande inkluderer: Bulgarien, Frankrig, Ungarn, Malta, Rumænien, Slovenien, og senest Polen (måske!). I Polen har et flertal i Parlamentet og Senatet godkendt traktaten, men den EU-kritiske præsident Lech Kaczynski truer med ikke, at godkende traktaten medmindre han får en række indrømmelser fra den polske regeringschef.
Polen er ikke det eneste land, der kan kaste grus i ratificeringsmaskinen.

I Finland kan det regionale parlament i Åland gå hen og blive en hindring for finsk ratificering. Tilbage i 2005 da det drejede sig om den gamle forfatningstraktat, strittede det regionale parlamentet også imod. Nu ser det ud til, at der måske er nok nej-stemmer i Ålands parlament til, at Åland forkaster traktaten

Faglig trussel mod traktaten

Irland er det eneste medlemsland, hvor det er afgjort, at traktaten skal til folkeafstemning. Afstemningen finder sted den 12. juni og debatten er i fuld gang. De seneste målinger viser et flertal for traktaten, men næsten en tredjedel af vælgerne har endnu ikke taget stilling. Dertil kommer at EF-domstolens kontroversielle dom i Vaxholm-sagen, hvor domstolen blander sig i strejkeretten, har fået det Irske LO til at stille spørgsmål ved EU-projektet. Hvis forbundet vælger at anbefale et nej til Lissabon-traktaten vil det blive hårdere for ja-siden, at hive ratificeringen hjem.

I Tyskland er EF-domstolens indgriben i arbejdstagerettigheder også kommet til at spille en rolle i ratificeringsprocessen. Det venstreorienterede parti Die Linke vil stille krav om, at der skal indføjes en socialklausul i traktaten, når den færdigbehandles i Forbundsdagen.
Udover disse lande er der yderligere 16 lande, der ikke har ratificeret traktaten, så spillet om Lissabontraktaten er ikke afgjort endnu.


normal'>Ratificering af
Lissabontraktaten i medlemslandene

style='mso-bidi-font-weight:normal'> DA'>Medlemsland

style='mso-bidi-font-weight:normal'> DA'>Tidsplan

Østrig

Parlamentet
har godkendt Lissabontraktaten. Andet
kammeret tager endeligt stilling den 24. april 2008

Belgien

Juli
2008

Bulgarien

Ratificerede
Lissabontraktaten den 21. marts 2008

Kyperen

Marts
2008

Tjekkiet

Endnu
ikke offentligt gjort

Danmark

3.
behandling i folketinget den 24. april 2008

Estland

Maj
2008

Finland

Efterår
2008

Frankrig

Ratificerede
Lissabontraktaten den 8. februar 2008

Tyskland

Maj
2008

Grækenland

Marts
2008

Ungarn

Ratificerede
Lissabontraktaten den 17. december 2007

Irland

Folkeafstemning
den 12. juni 2008

Italien

Endnu
ikke offentligt gjort

Letland

April
2008

Litauen

Maj
2008

Luxembourg

Juni
2008

Malta

Ratificerede
Lissabontraktaten den 29. januar 2008

Nederlandene

Efterår
2008

Polen

Parlamentet
og Senatet har godkendt Lissabon-traktaten, men Polens præsident truer med
ikke at ville underskrive traktaten.

Portugal

Endnu
ikke offentligt gjort

Rumænien

Ratificerede
Lissabontraktaten den 4. februar 2008

Slovakiet

Endnu
ikke offentligt gjort

Slovenien

Ratificerede
Lissabontraktaten den 29. januar 2008

Spanien

Endnu
ikke offentligt gjort

Sverige

November
2008

Storbritannien

Lissabontraktaten
fortsat til diskussion i Overhuset. Forventet ratificering i juni 2008