EU får stadig større magt på stort set alle områder af den virkelighed, vi oplever i hverdagen som indbygger i et medlemsland. Her vil Folkebevægelsen opbygge en samling af artikler og links på de forskellige områder.

12 forkerte påstande om EU
En kort kommentar til 12 af de mest brugte begrundelser for, at vi skal være i EU

EU’s uheldige gerninger
En gennemgang af skadelige love og domme, forsinkelse og uheldige planer, hvordan EU skader freden og ulandene samt enkelte gode gerninger

EU Parlamentets placering i EU
Kort om EU-parlamenets placering i beslutningsprocessen i EU og unionens søjlestruktur.

Magt og beslutninger
Hvordan fungerer EU? Her skitserer Folkebevægelsen, hvordan EU er opbygget med de forskellige institutioner (Rådet, Kommissionen, Parlamentet m.fl), hvordan magten er fordelt og beslutninger bliver til.