Rul EU’s magt tilbage
I EU-parlamentet har Folkebevagelsen konsekvent stemt imod forslag, som giver nye kompetencer til EU-kommissionen, eller som betyder oprettelsen af nye EU-institutioner. Når afstemningerne ikke handler om magtoverdragelse til EU men om lovforslag, hvor der er eksisterende EU-lovgivning, så forsøger vi at forbedre forslagene i henhold til vores idegrundlag, som du kan læse mere om her.

Ikke flere penge til EU
Under forhandlingerne om EU’s budget har Folkebevægelsen stillet forslag om, at budgettet ikke måtte stige. Set i lyset af, at EU kræver nedskæringer på de offentlige udgifter i en lang række kriseramte medlemslande, så er det helt grotesk, at EU-tilhængerne i EU-parlamentet og EU-kommissionen gang på gang kræver flere penge til EU’s ejet budget.

Folkeafstemninger
Samtidig har vi konsekvent krævet folkeafstemninger om spørgsmål, hvor der kan være tale om suverænitetsafgivelse. Det gælder for eksempel Finanspagten, Bankunionen og Patentdomstolen. Siden krisens begyndelse er den europæiske integration blevet speedet gevaldigt op.

Det synes vi, man er nødt til at spørge folk, om de vil være med til. Set i lyset af masseprotesterne og generalstrejkerne i Spanien og Grækenland, som bl.a. var protester mod den EU-centraliseret nedskæringspolitik, så er det ikke alle borgere i EU, der mener, at EU er på rette spor.

For Folkebevægelsen handler folkeafstemninger meget enkelt om ejerskab over-, deltagelse i -, og åbenhed omkring de politiske beslutninger. Desværre er der ingen blandt eliten i EU, som ønsker flere folkeafstemninger.

Kontrol med lobbyisterne
En del af Folkebevægelsens arbejde med at rulle magten tilbage til folk handler om at sikre, at EU’s politik ikke kapres af snævre gruppers interesser. Derfor arbejder vi tæt sammen med civilsamfundsorganisationer om at få indført et obligatorisk lobbyregister i EU-institutionerne.

Det anslås, at Bruxelles er hjemsted for 20-25.000 professionelle lobbyister, hvor langt størstedelen repræsenterer snævre private interesser i erhvervslivet. Ikke alene har EU-institutionerne tildelt disse lobbyister priviligeret adgang til beslutningsprocesserne, der er samtidig meget lidt kontrol og regulering med lobbyisternes aktiviteter.

Kontrol med skatteborgernes penge
En anden måde, Folkebevægelsen forsøger at rulle magten tilbage til folk, er ved at give dem mulighed for at følge med i, hvordan EU bruger eller misbruger deres skattepenge. I 2009 lykkedes det Folkbevægelsen at bryde en slem tradition i EU-parlamentet med at blåstemple ministerrådets regnskaber uden at have set regnskaberne.

Da EU-parlamentet udgør den demokratiske kontrol med EU’s budget, som finansieres af skatteborgerne, krævede Folkebevægelsen regnskaberne udleveret. Det nægtede Ministerrådet, men det lykkedes Folkebevægelsen at samle et flertal om at udskyde godkendelsen.

Sidste år udgav Folkebevægelsen desuden en rapport i EU-parlamentet, som påviste hvordan milliarder af kroner fra EU’s midler, som skulle være gået til jordskælvsofre i Italien, var endt i lommerne på mafiaen.

Tilbage til mærkesager