Fort Europa
I EU-parlamentet har Folkebevægelsen stillet forslag til EU-budgettet om, at de EU-midler som bruges på militarisering og oprustning af EU’s grænseagentur, FRONTEX, i stedet burde bruges på international bistand til u-landene.

Landbrugspolitikken
Vi har samtidig stillet forslag til EU’s landbrugspolitik om at afskaffe EU’s eksportstøtte, som dumper priserne på u-landenes markeder, og underminerer u-landenes fødevaresuverænitet og lokale landbrugsproduktion.

Militarisering af EU
Stærke kræfter i EU arbejder i øjeblikket for at virkeliggøre Lissabon-traktatens ambition om et fælles EU-militær. Det er ikke nok for EU kun at være en ’blød’ økonomisk magt i verden - EU ønsker også at blive en ’hård’ militær magt. På EU-topmødet i december sidste år vedtog EU-lederne derfor at styrke den europæiske våbenindustri; de europæiske landes militære kapaciteter; og det europæiske militærsamarbejde.

I EU-parlamentet har Folkebevægelsen konsekvent stemt imod ethvert forslag om militarisering af EU, og når EU-kommissionen fremlægger sine forslag i 2014 til nye fælles militære strategier, vil vi selvfølgelig også stemme imod disse.

Vestsahara
Sammen med NGO’er og menneskerettighedsorganisationer kæmper vi for at sætte en stopper for EU’s støtte til den marokkanske besættelse af Vestsahara. I henhold til international lov har Folkebevægelsen bla. stillet forslag om, at EU’s fiskeriaftaler med Marokko ikke må omfatte Vestsahara. EU påstår, at unionen er en forkæmper for menneskerettigheder og fred i verden, men når det gælder den europæiske fiskeriflådes økonomiske interesser, så støtter EU gerne besættelsesmagter.

International handel
I EU-parlamentet støtter vi desuden den europæiske græsrodskampagne ’Alternative Trade Mandate’, som arbejder for en international handel, der bla. er baseret på arbejdstagerrettigheder, forbrugernes rettigheder, gennemsigtighed i globale værdikæder, u-landenes udviklingsbehov og aktiv inddragelse af offentligheden i alle handelsforhandlinger.

Men det vil kræve et brud med EU’s handelsaftaler, som kun er baseret på store virksomhedernes jagt på nye eksportmarkeder. Alle andre interesser og hensyn er sat over styr.

Tilbage til mærkesager