Strejkeretten
I 2012 fremlagde EU-kommissionen den såkaldte Monti II forordning, som skulle afklare det betændte forhold mellem EU-traktaternes frie bevægelighed og strejkeretten. Men ifølge Det Europæiske Forbund af Offentlige Ansatte (EPSU) var EU-kommissionens forslag skræddersyet til at beskytte arbejdsgiverne, idet strejkeretten ville blive underlagt virksomhedernes rettigheder. I EU-parlamentet pressede Folkebevægelsen derfor på for, at medlemslandene skulle afvise forslaget. Den kamp vandt vi, og EU-kommissionen har foreløbigt trukket sit forslag tilbage.

ILO kritik af Laval/Vaxholm
Folkebevægelsen har desuden bedt EU-kommissionen forholde sig til, at Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) sidste år underkendte den svenske Laval-lov. Ifølge ILO er EU-domstolens afgørelse i Laval/Vaxholm-sagen i konflikt med ILO’s grundlæggende charter om foreningsfrihed og beskyttelse af organisationsretten.

Folkebevægelsen har desuden bedt EU-kommissionen forklare, hvad den konkret har tænkt sig at gøre for at forhindre, at EU påtvinger medlemslandene at vedtage lovgivning i strid med ILO-konventionerne. Som svar på ILO og Folkbevægelsens kritik har EU-kommissionen blot svaret, at ”Kommissionen foretrækker på nuværende tidspunkt ikke at udtale sig nærmere om det spørgsmål”. Den lader vi lige stå et øjeblik...

Ground handling
Sideløbende har Folkebevægelsen arbejdet sammen med dele af fagbevægelsen om EU’s angreb indenfor specifikke sektorer og brancher, som betyder forværret arbejdsvilkår. Sammen med 3F og Det Europæiske Transportforbund (ETF) har Folkebevægelsen støttet kampen mod EU-kommissionens forslag om mere liberalisering af ground handling i de europæiske lufthavne. Forslaget ville betyde mere konkurrence på lavere lønninger og dårligere arbejdsforhold for det i forvejen belastede lufthavnspersonale.

Men takket være en lang og ihærdig indsats fra de europæiske lufthavns- og transportarbejdere er Kommissionens forslag foreløbigt sendt tilbage til forhandling.

Luftavnsforurening
Sammen med 3F-Kastrup har Folkbevægelsen desuden været med til at sætte fokus på lufthavnsforurening og konsekvenserne for arbejdsmiljøet. Data fra EU viser, at partikelforurening har forårsaget, at 420.000 personer døde tidligere, end de ellers ville have gjort. Derfor arrangerede vi sidste år en stor konference i EU-parlamentet, som samlede over 100 fagforeningsfolk, eksperter, forskere, virksomhedsrepræsentanter og politikere – heriblandt Klimakommissær, Connie Hedegaard.

Tilbage til mærkesager