fbpx skip to Main Content

3F BJMF: TTIP vil forringe arbejdsrettigheder i Danmark

Handelsaftalen TTIP vil true både arbejdsrettigheder og miljø i Danmark. Derfor opfordrer 3F BJMF-formand Claus Westergreen den danske fagbevægelse til at yde samlet modstand mod TTIP.

3F BJMF-formand Claus Westergreen ønsker øget dansk TTIP-modstand, som fx her i Tyskland. Foto: By Mehr Demokratie / Wikimedia Commons.
3F BJMF-formand Claus Westergreen ønsker øget dansk TTIP-modstand, som fx her i Tyskland. Foto: By Mehr Demokratie / Wikimedia Commons.

Kraftige forringelser af arbejdsrettighederne i Danmark, dårligere arbejdsmiljø, udhuling af løn og pension og dyre sagsanlæg.

Det vil udhule de danske overenskomster, og det vil bringe hele den danske arbejdsmarkedsmodel i fare

Claus Westergreen
Formand for 3F BJMF

Det vil være nogle af konsekvenserne af handelsaftalen TTIP, mener Claus Westergreen, der er formand for 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening. Han opfordrer den danske fagbevægelse til at yde en samlet politisk modstand mod TTIP.

”Vi risikerer, at vi i praksis får indført samme type lovgivning som i USA. I Danmark kan man forbyde et produkt på baggrund af en mistanke om, at det er skadeligt. I USA skal man kunne bevise, at et produkt er skadeligt for at forbyde det. En stærk mistanke er ikke nok. Det betyder, at skadelige produkter kan blive på markedet i lang tid og gøre skade på mange mennesker, før de bliver forbudt.”

TTIP er en trojansk hest

Claus Westergreen understreger, at han selv og 3F BJMF ser fri handel som noget positivt, men TTIP har langt mere vidtrækkende konsekvenser. TTIP-aftalerne kan virke som en trojansk hest, der udhuler den nationale lovgivning indefra i aftalelandene.

”Vi risikerer, at firmaer fra USA vil kunne kræve, at de også i Danmark kan følge reglerne fra det amerikanske arbejdsmarked med hensyn til løn, tillæg, pensioner, ferie og fridage. Det vil udhule de danske overenskomster, og det vil bringe hele den danske arbejdsmarkedsmodel i fare,” siger Claus Westergreen.

Firmaer kan sagsøge stater for milliarder

EU og USA ønsker også, at TTIP skal omfatte investor-stat voldgiftsmekanismen ISDS, der giver virksomheder mulighed for at sagsøge stater for kæmpemæssige beløb, hvis nationale love forhindrer virksomhedernes indtjening. Det kan ske både med hensyn til miljølove, men også i forhold til arbejdsmarkedsforhold.

Et eksempel på dette er, at energiselskabet Vattenfall har sagsøgt den tyske stat for flere milliarder euro for tabt fortjeneste, efter den tyske regering besluttede at lukke en række atom- og kulkraftværker.

”Man kan stå i en situation, hvor virksomhederne vil sagsøge staten for mange millioner for at få refunderet merudgifter til eksempelvis løn. Det samme kan også gælde danske krav til arbejdsmiljøregler, som vil give en virksomhed flere udgifter her end i for eksempel USA. Samtidig vil store internationale virksomheder også få øget indflydelse på vores lovgivning. Så TTIP-aftalerne er en meget alvorlig trussel mod både vores arbejdsmarked og vores demokrati,” konkluderer Claus Westergreen.

Claus Westergreen deltager i TTIP, TiSA og CETA-konferencen på Christiansborg den 25. august.

>> Læs mere:TTIP, TiSA og CETA til debat på Christiansborg

Back To Top