fbpx skip to Main Content

69 kommuner kræver dansk løn

Omkring to trediedele af de danske kommuner – 66 – har i dag en nedskrevet politik om klausuler om overenskomstlignende forhold, når de sender byggeopgaver i udbud. Det viser en ny undersøgelse fortaget af bureautet Analystik for byggegruppen i 3F. Herudover oplyser tre kommuner, at de gør det i praksis uden at have en nedskrevet politik om det.

Af de 69 kommuner er det i midlertid kun 21 kommuner, der i følge undersøgelsen har undersøgt om aftale overholdes.Og kun fire kommuner – København, Århus, Rødovre og Helsingør – har undersøgt mere end 10 gange.

“Undersøgelsen viser, at der i kommunerne er et voldsomt øget fokus på, hvordan de sikrer sig imod, at kommunale skattekroner anvendes til løndumping. Spørgsmålet er, om det er efterårets kommunalvalg, eller om kommunerne generelt tager spørgsmål om arbejdsvilkårene i egne projekter mere seriøst. Det kan også være en kombination”, udtaler Palle Bisgaard, forhandlingssekretær i 3Fs byggegruppen til Byggeriets Dagblad – Licitationen.

Back To Top