fbpx skip to Main Content

Amnesty kritiserer EU omkring al-Khawaja

AMNESTY.DK: Til foråret er der topmøde mellem EU og de seks arabiske lande i Gulf Cooperation Council (GCC) i Bahrain. Normalt drøfter parterne emner som patentrettigheder og øget samhandel samt bekæmpelse af terrorisme og hvidvaskning, og når det gælder menneskerettigheder, er fokus typisk på overgreb og krænkelser i ikke-GCC lande i regionen så som Iran, Irak og Syrien. Men fremover bør GCC også forholde sig til menneskerettighedskrænkelser i deres egen kreds, mener Amnesty.

”Det internationale pres på Bahrain er aftaget betydeligt, og det har efterladt befolkningen i en situation, hvor sikkerhedsstyrkerne næsten dagligt begår overgreb, uden at hverken medier eller vestlige politikere tager notits af det,” siger Amnestys generalsekretær Lars Normann Jørgensen.

“Selv da styret i efteråret indførte et totalforbud mod demonstrationer, var de internationale reaktioner spage og sporadiske. Men man skal huske på, at hundredvis af aktivister sidder fængslet – herunder mange samvittighedsfanger, som har demonstreret fredeligt for reformer.”

En af samvittighedsfangerne er den danske statsborger al-Khawaja, der sidder fængslet på livstid for at kæmpe for demokrati og menneskerettigheder med fredelige midler. Al-Khawaja har siddet fængslet siden april 2011. Han har været udsat for voldsom tortur og vold ved sin anholdelse og under sit fangenskab. Han har sultestrejket i protest imod sin fængsling og mod den behandling, han og andre fanger har fået. Styret slår hårdt ned på enhver opposition med vold, fængslinger og tortur.

(”¦)

“På de foregående topmøder blev forholdene i Bahrain ikke nævnt med ét ord. Nu finder mødet sted i Bahrain, og tiden er moden til, at Danmark og EU går mere offensivt til værks og kræver alle samvittighedsfanger løsladt. Det er utroværdigt, hvis EU fører en dialog med de arabiske lande uden at omtale Abdulhadi Al-Khawaja og de øvrige samvittighedsfanger i Bahrain,” siger Lars Normann Jørgensen.

Kritikken bakkes op af Lotte Leicht, der er leder af den europæiske afdeling af Human Rights Watch.
”EU bedyrer, at de skam sætter menneskerettighederne på dagsordenen, men bag lukkede døre. I givet fald har det ikke gjort nogen positiv forskel,” siger Lotte Leicht i Berlingske.
”EU-landenes udenrigsministre har endnu ikke samlet krævet, at al-Khawaja løslades.
Det bør de som minimum gøre, når de mødes senere på måneden.”

Læs mere på Amnesty’s hjemmeside ”“ klik her!

Back To Top