fbpx skip to Main Content

Århus genindfører forbud mod sprøjtegift

I februar forbød By- og Landskabsstyrelsen kommunerne at indføre sprøjtefri zoner i lokalplanerne, sådan som bl.a. Århus Kommune ønskede at gøre for at beskytte grund- og drikkevand mod pesticider fra brug af ukrudtsgifte i haver. Styrelsens jurister mente, at det er en teknisk handelshindring i strid med EUs regler, hvis man forbyder brug af en vare, som kan købes andre steder.

Miljøminister Karen Ellemann givet skiftende signaler i sagen. Først har hun været på linje med styrelsens jurister og erklæret, at ”kommunerne kan for eksempel ved hjælp af deres lokalplaner ikke indføre et generelt forbud mod at anvende pesticider. Dette er i strid med de krav, der er til regulering af varer i EUs indre marked.”

Nu siger hun, at kommunerne godt kan forbyde brug af pesticider i en bestemt radius fra vandboringer med såkaldte boringsnære beskyttelsesområder.

”Miljøministeren er vendt om på en tallerken i forhold til sit første forbud, Derfor vil vi så hurtigt som muligt genindfører klausulerne i kommende lokalplaner”, siger socialdemokraten Steen B. Andersen til Århus Stiftstidende. Han er medlem af kommunens tekniske udvalg. S, SF og Enhedslisten ”“ som udgør et flertal i byrådet ”“ vil således nu genindføre de sprøjtefri zoner.

Men allerede inden ministerens kursskifte havde de tre partier tænkt sig, at foreslå et generelt forbud mod sprøjtegifte i alle fremtidige lokalplaner indenfor boligbyggeri. I sidste uge udtalte Enhedslistens Jette Jensen, som er formand for teknisk udvalg i Arbejderen, at ”Vi vil udfordre EU”.

Back To Top