fbpx skip to Main Content

Ã…rhus skal fastholde forbud mod sprøjtning

Bragt i Ã…rhus Stiftstidende 27. juli 2010

SPRØJTEGIFTE: Ifølge artiklen »Haveejere må frit bruge giftsprøjten« i Ã…rhus Stiftstidende søndag 25. juni har By- og Landskabsstyrelsen meddelt Ã…rhus Kommune, at man ikke må nedlægge forbud mod at sprøjte mod ukrudt i haver.
Det begrundes ifølge artiklen med, at et forbud mod giftstoffer er imod EU’s regler, fordi det vil være en teknisk handelshindring.
Men styrelsens begrundelse er noget vrøvl. Et generelt forbud mod at bruge gifte kan aldrig være en teknisk handelshindring og er derfor ikke i modstrid med EU’s regler – i hvert fald ikke i øjeblikket.
Derfor skal Ã…rhus Kommune fastholde sit fornuftige forbud.
Og så må sagen give anledning til at spørge om, hvorfor vi bliver ved med at være medlem af EU, der i hvert fald i mange andre situationer forhindrer os i at gøre de ting, vi gerne vil.
Det kan ikke være på grund af økonomien. For EU-medlemskabet koster os mellem 50 og 100 milliarder kroner om året. Dels i form af direkte bidrag, dels gennem fordyrelse af de varer, som vi køber i udlandet.

Back To Top