fbpx skip to Main Content

Biobrændstof-spørgsmål rejses i EU

En ny rapport fra bl.a. Greenpeace, NOAH og Mellemfolkeligt Samvirker fortæller at ” EU’s beslutning om at øge brugen af biobrændstoffer over de næste ti år skader klimaet op til 2,5 gange så meget som at bruge traditionelle, fossile brændstoffer som benzin og diesel”. ” Når den indirekte udledning pga. omlægning af f.eks. skov til marker med biobrændstof-afgrøder medregnes, vil biobrændstoffer i 2020 have forøget drivhusgasudledningen med 27 til 56 millioner ton CO2 hvert år – svarende til udledningen fra 12 til 26 millioner biler”, hedder det i rapporten “Anticipated Indirect Land Use Change Associated with Expanded Use of Biofuels in the EU”.

På baggrund af rapporten har medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU Søren Søndergaard i dag sendt EU-Kommissionen følgende spørgsmål:

”Kommissionen bedes svare på om denne rapport giver anledning til, at Kommissionen vil genoverveje målsætningen om, at biobrændstof skal udgøre 9,5 pct. af brændstofforbruger om 10 år?”

Læs rapporten hos Mellemfolkeligt Samvirke – klik her!

Ønskes yderligere oplysninger, så kontakt:
Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, på mobiltelefon 40 45 38 49 / e-mail: soren@folkebevaegelsen.dk
Ib Roslund, informationschef for Folkebevægelsen mod EU, på mobil 20 16 65 67 / ib@folkebevaegelsen.dk
Folkebevægelsen mod EU, Tordenskjoldsgade 21, st.th., 1055 Kbh. K. Tlf. 35 36 37 40

Back To Top