fbpx skip to Main Content

Bologna-proces har kun givet besvær

En ny undersøgelse fra European University Association (EUA) viser, at en sammenligning af uddannelseskvalitet på de europæiske universiteter i dag er umulig. Dette skyldes bl.a., at universiteternes metode til at vurdere uddannelseskvalitet er meget forskellig fra land til land og fra universitet til universitet. Denne mangel på sammenlignelighed er en kæp i hjulet på de ændringer af de europæiske universiteter, som EU igennem Bologna-processen har foretaget.

I 1999 vedtog EU nemlig Bologna-processen, hvis mål netop var at sikre sammenligneligheden mellem de europæiske universiteter. Ved at standardisere og harmonisere de europæiske uddannelser, var målet at skabe konkurrence på kvalitet. Til dette gennemførte man gennemgribende ændringer på uddannelserne i Europa.

I Danmark har Bologna betydet store ændringer på både strukturen og indholdet af de videregående uddannelser. Alt sammen med det formål at skabe et europæisk marked for uddannelse. Dertil var en sammenligning af uddannelsernes kvalitet nødvendig.

Undersøgelsen foretaget af EUA viser således, at ti år med Bologna-processen ikke har bragt de ønskede resultater, men har derimod efterladt et totalt forandret dansk uddannelsessystem med ensrettede og kommercialiserede uddannelser.

Back To Top