fbpx skip to Main Content

Borgerinitiativ i snævre rammer

EU-kommissionen offentliggjorde i dag sit forslag til regler for det såkaldte ”borgerinitiativ”.
I Lissabon-traktaten står der, at en million borgere kan ”opfordre Europa-kommissionen til inden for rammerne af sine beføjelser at fremsætte et egnet forslag om spørgsmål, hvor en EU-retsakt efter borgernes opfattelse er nødvendig til gennemførelse af traktaterne” (Artikel 11).

Ifølge Kommissionens forslag skal et sådant borgerinitiativ bl.a. opfylde følgende krav for at blive godkendt:
* minimum ni lande skal hver bidrage med et tusindtalligt antal underskrifter
* kun folk med valgret kan underskrive
* man skal bl.a. opgive navn, adresse, fødested samt pas- eller kørekortnummer
* indsamlingsperioden må ikke overstige 12 måneder.

Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet fra Folkebevægelsen mod EU, siger:

– Med stor ekspertise har EU-kommissionen opstillet alle mulige bureaukratiske begrænsninger på det såkaldte borgerinitiativ. Men en regering burde altid lytte til forslag fra sine borgere.

– Kommissionens forslag betyder, at hvis borgere i otte forskellige EU-lande samler 20 millioner underskrifter for at få et spørgsmål overvejet, så kan Kommissionen bare arkivere det lodret. Det dokumenterer, at borgerne i EU er til grin for deres egne skattekroner.

– Det tankevækkende er, at selvom borgerne opfylder alle Kommissionens bureaukratiske regler, så giver det ikke ret til andet end, at Kommissionen skal overveje, om den vil følge forslaget. Var der nogen, der sagde narresut?

Søren Søndergaard kan kontaktes for yderligere kommentarer på 40 45 38 49.

Folkebevægelsen mod EU's Landssekretariat

Adresse:

Lyngbyvej 42
2100 København Ø

(+45) 3536 3740
fb@folkebevaegelsen.dk

Åbnings- og telefontider:

Tirsdage, onsdage og torsdage:
10:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00

Mandage og fredage:
Telefonen er lukket og besøg på sekretariatet er efter aftale.

Tilmeld dig vores digitale nyhedsbrev

Back To Top