fbpx skip to Main Content

Brug nødbremsen for cabotagekørsel

EUFAGLIGT.DK: [uddrag] Folketinget førstebehandler i dag Enhedslistens forslag til folketingsbeslutning om at bruge nødbremsen og midlertidigt stoppe for cabotagekørsel i Danmark.

EU-regler om cabotagekørsel tillader, at der i forbindelse med en international transport kan udføres op til tre transporter i et fremmed land inden for syv dage, efter at det internationale gods er afleveret. Men i praksis er cabotagekørslen sat i system, så udenlandske chauffører i stort stil kører cabotagekørsel på permanent basis. Det mener 3F og vognmændene i DTI er i strid med EU’s regler og de har krævet ministerens indgriben.

3F og DTI har i en fælles rapport advaret om, at hvis der ikke bliver grebet ind risikerer jobbene helt at forsvinde for danske chauffører. Der har været nedsat et udvalg under Transportministeriet, som skulle komme med bud på en løsning. Udvalget skulle for længst have afleveret sine råd til ministeren, men det er blevet udsat flere gange. Ifølge eufagligt.dk’s kilder ventes rapporten offentliggjort senere i dag.

Det er de ”store” vognmænd i ITD, som er brancheorganisation for nogle af landets største transportvirksomheder, som ikke ønsker indgreb. Firmaerne deltager selv i cabotagekørslen via udflagede vogne.

Forstyrret marked

EU-direktivet om cabotagekørsel har en nødbremse, som giver medlemslandene mulighed for at gribe ind, hvis cabotagekørslen fører til ”alvorlig forstyrrelse” af det nationale transportmarked. Det er den nødbremse, Enhedslisten nu foreslår at folketinget trækker i.

Direktivet åbner mulighed for, at et land – efter en henvendelse til EU-kommissionen – kan indføre beskyttelsesforanstaltninger for de nationale transportvirksomheder.

Formanden for Landsklubben for Danske Godschauffører, Harald Fabricius vil dog gerne se, hvad regeringen vil gøre, når rapporten ligger.
– Det kan være fint at få alle udenlandske biler ud i måske seks måneder, men det løser ikke problemet. Så hellere vente lidt og se, hvad ministeren vil gøre på baggrund af rapporten, siger han.

(…)

Læs det hele hos Fagbevægelsen mod Unionen – klik her!

Folkebevægelsen mod EU's Landssekretariat

Adresse:

Lyngbyvej 42
2100 København Ø

(+45) 3536 3740
fb@folkebevaegelsen.dk

Åbnings- og telefontider:

Tirsdage, onsdage og torsdage:
10:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00

Mandage og fredage:
Telefonen er lukket og besøg på sekretariatet er efter aftale.

Tilmeld dig vores digitale nyhedsbrev

Back To Top