fbpx skip to Main Content

Stop EU-Mercosur

Formanden for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, udtalte for nylig: ”Vi ønsker at efterlade den næste generation en sund planet og gode job og en vækst, som ikke skader vores natur.” De ord klinger ganske hult, når man ser på den politik, von der Leyen-Kommissionen rent faktisk udfører. Underskrevet efter…

Fiskekutter sejler i åbent vand. Foto: Shutterstock 399430669

Dansk fiskeri efter BREXIT: Hvad nu?

  Det er især dansk fiskeri, der betaler en stor pris for den aftale, som Storbritannien har indgået med EU efter Brexit. Vores stolte fiskerierhverv risikerer at ende i en nedadgående spiral. Af Thorkil Sohn Medlem af forretningsudvalget og fhv. efterskoleforstander Selv om regeringen vel efter bedste evne har søgt…

Foto: Pixabay

Om EU, varm luft og kampen for biodiversitet

Coronakrisen har i høj grad været med til at sætte spot på, at biodiversitet er vigtig; Det viser sig nemlig, at pandemier i høj grad opstår på grund af den måde, vi trænger naturen tilbage på. Af samme grund har alle politiske institutioner fået travlt med at forsikre om deres…

EU misbruger bæredygtighedsbegrebet

Af Ditte Marie Gyldenberg, Sekretariatsleder, Folkebevægelsen mod EU's Landssekretariat EU smider om sig med bæredygtighedsbegrebet både i forhold til økonomi, natur, produktion og alt muligt andet, og det lyder jo sådan set meget godt, hvis ikke det altså var fordi, at EU’s forståelse for og tilgang til bæredygtighed er alt…

EU’s landbrugspolitik: Gammelt vin på gamle flasker

EU forpasser muligheden for omstilling Af Ditte Staun, medlem af landsledelsen, Folkebevægelsen mod EU og Karen Sunds, nationaløkonom og uddannet landbruger Efter ”klimavalg” kommer EU-kommissionen Efter et EU-parlamentsvalg i 2019 med klima som det helt store tema, og eftersom landbruget står for en stor del af både CO2-udledningen og anden…

Foto: CSIRO / Wikimedia Commons

Blokerer handelsaftalen fra Helvede: Østrig giver EU modstand

Parlamentsmedlemmer i Østrig giver EU modstand ved at kræve, at den østrigske regering nedlægger veto mod EU's handelsaftale med Mercosur-landene. Østrigske politikere mener ikke, at handelsaftalen mellem EU og Mercosur-landene lever op til kravene fra Paris-aftalen. Dette har resulteret i, at alle partier i det østrigske parlament fra yderste højre…

Gaslobby lokkede EU-parlamentarikere med donationer til UNICEF

Nye dokumenter viser, hvordan en gaslobby i foråret brød EU's åbenhedsregler ved at tilbyde donationer til UNICEF til gengæld for møder med EU-parlamentarikere. Mange løfter om donationer I alt modtog 201 EU-parlamentarikere en invitation fra FTI Consulting på vegne af Eurogas. I invitationerne lovede Eurogas en donation på 50 Euro…

EU-Mercosur: Handelsaftalen der fælder regnskoven og sender mennesker på flugt

En ny handelsaftale mellem EU og Mercosur-landene åbner det sydamerikanske marked for store tyske biler og sender flere tusind tons kød til EU’s indre marked. En af konsekvenserne er en mere intensiv fældning af regnskoven. Kommissionens rolle Efter 20 års forhandlinger har EU-Kommissionen underskrevet en handelsaftale med Mercosur-landene (Brasilien, Argentina,…

EU’s landbrugspolitik rammer udviklingslandene

EU’s landbrugspolitik og landbrugsstøtte har haft store negative konsekvenser for en lang række udviklingslande. Her forklarer Morten Nielsen, sekretariatsleder på Afrika Kontakt, hvordan EU påvirker nogle af verdens fattigste og mest udsatte befolkningsgrupper, og hvordan EU’s politikker medvirker til at drive folk på flugt fra deres hjemlande.

EU’s landbrugspolitik skaber fattigdom og dermed økonomisk betingede flygtningestrømme i Afrika, mener Afrika Kontakts sekretariatsleder, Morten Nielsen. På fotoet ses en kvinde fra Kenya. (Foto: CIAT 2DU Kenya 86 / Wikimedia Commons).

EU’s landbrugspolitik har ikke kun betydning for medlemslandene og deres landbrug. Langt væk fra Europa kan EU’s politikker og støtteordninger på landbrugsområdet nemlig også mærkes.

Vi har bedt Afrika Kontakts sekretariatleder, Morten Nielsen, forklare, hvordan EU’s landbrugspolitik påvirker udviklingslandenes muligheder for at eksportere landbrugsprodukter – og dermed også deres økonomiske udvikling.

Afrikanske mælkeproducenter presses af EU

“EU´s landbrugsstøtte er enorm. Næsten 38 % af EU´s budget går til landbrugsstøtte, hvilket svarer til over 400 mia. kroner hvert år. Selvom der ikke længere er eksportstøtte, så nyder EU’s landbrug stadig godt af en række støtteordninger, der giver en voldsom konkurrencefordel over lokale bønder i udviklingslande. For eksempel er der en dansk virksomhed, der laver mejeriprodukter i Vestafrika, hvor det bedre kan betale sig, at få mælkepulveret transporteret hele vejen fra EU end at få det fra de lokale bønder. Det kan lade sig gøre, fordi hvert ton mælk i EU får ca. 500 kr. i støtte. Det gør det svært for de lokale landmænd i udviklingslande. Det bliver svært både at konkurrere på deres eget marked og eksportere,” siger Morten Nielsen

Ifølge Morten Nielsen bliver de lokale fødevareproducenter og fødevaremarkederne i eksempelvis Afrika også voldsomt påvirket af EU’s landbrugspolitik.

“Tag eksemplet med eksport af mælkepulver til Afrika. Der er masser af lokale landbrug, men de har svært ved at konkurrere med det billige mælkepulver fra EU. Mellem 2005 og 2015 er der næsten sket en fordobling af denne eksport til Vestafrika. Det er understøttet af landbrugsstøtten, men man har også lavet handelsaftaler med en række afrikanske regeringer med krav om, at man ikke må sætte reelle tariffer på import af mælkepulver. For de afrikanske lande betyder det, at kommer der nye regeringer, som gerne vil understøtte det lokale landbrug, så bliver det meget svært.”

EU undergraver madsuverænitet

Morten Nielsen påpeger, at EU’s handelsaftaler og landbrugspolitik påvirker de globale fødevarepriser til skade for udviklingen i det globale syd. Han fremhæver, at den voldsomme EU støtte til EU’s landbrugssektor har stor betydning for udviklingen af landbruget i det globale Syd.

“Alle fine tanker om regionalt samarbejde, Syd-Syd samarbejde med videre, er tom snak fra EU’s side, da de samtidig undergraver den lokale landbrugsproduktion ved at dumper landbrugsprodukter på udviklingslandenes markeder,” siger Morten Nielsen.

Han understreger, at EU og de fleste af EU’s medlemslande samtidig bruger udviklingsbistanden til at fremme en industrialiseret landbrugsform.

“De bruger bistandskroner, så landsmænd fra EU kan købe jord op eller på anden vis investere i industrialiseret landbrug i udviklingslande. Ofte for at producere eksportprodukter, hvilket yderligere undergraver disse landes madsuverænitetet,” siger Morten Nielsen.

Når en så vigtig sektor som landbruget bliver truet af EU’s politikker, så har det naturligvis voldsomme konsekvenser for udviklingslandene, herunder ikke mindst landbefolkningen.

Migranter: På flugt fra EU’s politikker

Når EU’s landbrugspolitik har så spillet en så negativ rolle for udviklingen i det globale syd, så hænger det ifølge Morten Nielsen sammen med, at landbruget i udviklingslande er den største sektor, og der hvor flest mennesker finder deres indtægt og livsgrundlag.

“Hovedparten af verdens fødevarer produceres af småbønder, selv om de har mindre end 10% af jorden. Men de taber i det globale spil, hvor EU underminere verdenspriserne på fødevare. Det betyder en voldsom migration til storbyerne i mange udviklingslande, og det betyder, at mange unge forsøger at finde lykken i et EU land,” siger Morten Nielsen.

“Selv om vores regering kalder disse mennesker for fattigdomsflygtninge, så er de i virkeligheden politiske flygtige. Mange flygter på grund af konsekvenserne af den politik, som EU har på landbrugsområdet.”

EU-regler underminerer dansk økologi-mærke

EU’s regler medfører, at fødevarer, der ikke er rent økologiske, kan sælges under det danske økologi-mærke. Rina Ronja Kari mener, at EU underminerer troværdigheden af Danmarks økologiske standarder på fødevareområdet. EU-kommissionen har forlænget en række undtagelser inden for produktion af økologiske fødevarer frem til 2020. Det indebærer, at økologiske ægproducenter…

Back To Top