fbpx
skip to Main Content

Vi vil også stemme!

Briterne har løsrevet sig fra EU. Nu vil vi også have en folkeafstemning i Danmark! OBS - Underskriftsindsamlingen er nu slut. Briterne fik lov at stemme om deres EU-medlemskab - og de stemte for et Brexit. Vi vil også stemme om EU-medlemskabet i Danmark. Her er en række gode grunde:…

Eksempler på brug af arrestordren

Den Europæiske Arrestordre blev implementeret i 2004 med henblik på bekæmpelse af alvorlig grænseoverskridende kriminalitet såsom terrorisme, menneskehandel og organiseret kriminalitet, gennem forenklede udleveringsprocesser for kriminelle. Det har dog siden vist sig, at der forelægger meget stor forskel på, hvilke forbrydelser de forskellige medlemslande kræver udlevering for. Der er set…

Lissabon-traktatens betydning for det danske retsforbehold

Efter Lissabon-traktatens ikrafttrædelse betyder retsforbeholdet, at Danmark som udgangspunkt ikke deltager i vedtagelsen af eller er bundet af nye beslutninger og retsakter på hele retsområdet i modsætning til tiden inden Lissabon, hvor Danmark deltog i videreudviklingen af EU's mellemstatslige politi- og strafferetssamarbejde. Spørgsmålet er, hvad der sker i forhold til…

“Med tilvalgsordningen er det Folketinget som bestemmer”

Både ja og nej. Dels gælder reglerne om, at de øvrige EU-lande kan ekskludere Danmark fra en oprindelig retsakt, hvis Danmark nægter at være med til en videreudvikling af denne retsakt, hvis det i praksis betyder, at retsakten bliver umulig at gennemføre. Domme fra EU-domstolen bekræfter dette. Dels skal man…

“Vi mister indflydelse på retspolitikken”

Det er ikke rigtigt, at vi mister indflydelse, fordi vi bevarer suveræniteten over retspolitikken. Med retsforbeholdet vil Danmarks Folketing have den endelige indflydelse over retspolitikken i Danmark, samtidig med at vi kan samarbejde internationalt. Danmark vil desuden fortsat være repræsenteret i EU’s ministerråd, herunder i udvalg og arbejdsgrupper, selvom vi…

“Danmark kan slet ikke deltage i EU’s retspolitik”

Det er ikke rigtigt. For det første vil Danmark fortsat deltage i spørgsmål om visumpolitik, da denne ikke falder under retsforbeholdet. For det andet vil Danmark formentlig også deltage i alt om Schengensamarbejdet, da retsforbeholdet giver mulighed for, at Folketinget kan vælge at være med på alt om Schengensamarbejdet. Og…

“Retsforbeholdet forringer danskernes retssikkerhed “

Tværtimod. Hvis danskerne stemmer ja den 3. december vil danske borger i fremtiden kunne blive overvåget, aflyttet og afhørt for handlinger, som ikke er strafbare i Danmark. Direktivet om den europæiske efterforskningskendelse, giver myndighederne i andre EU-lande ret til at sætte dansk politi i gang med at efterforske danske og…

Back To Top