fbpx skip to Main Content

CEPOS: Suspendér EU-krævet bekendtgørelse

Efter terrorangrebet på USA 11. september 2001 vedtog EU en række tiltag i terrorbekæmpelsens navn. Herunder blev der vedtaget et direktiv om registrering og opbevaring af datatrafik (hvem du ringer til, sms’er til, sender email til og hvilke hjemmesider, du besøger). Det blev implementeret i dansk lovgivning med vedtagelsen af den såkaldte logningsbekendtgørelse, som trådte i kraft i efteråret 2007.
Bekendtgørelsen betyder registrering af omkring 450 milliarder data ”“ ca. 82.000 pr. indbygger. Kun i 3.483 tilfælde har politiet kigget på dataposteringerne. Bekendtgørelsen betyder desuden, at teleselskaberne har måttet investere i udstyr for over 200 millioner kroner og har årlige driftsomkostninger for 50 millioner kroner, som forbrugerne betaler. Det fortæller den danske borgerlige tænketank CEPOS i et nyt notat i forbindelse med, at EU-Kommissionen til september vil evaluere EU-direktivet bag logningsbekendtgørelsen.

Meningsløst
“Logningsbekendtgørelsen har i bedste fald haft en meget begrænset indvirkning på terrorbekæmpelsen i Danmark. Dette står i misforhold med den omfattende registrering af persondata og de høje omkostninger forbundet med ordningens oprettelse samt administration,” siger chefjurist i CEPOS Jacob Mchangama.
”Logningsbekendtgørelsen er meningsløs i relation til terrorbekæmpelse, fordi enhver med et minimum af indsats vil kunne skjule detaljer om, hvilke sider man besøger på internettet, hvem man mailer med etc.” har professor ved Datalogisk Institut Ivan Damgård udtalt.

I strid med menneskerettighed
”Logningsbekendtgørelsen og dens massive registrering af personlige oplysninger må som udgangspunkt formodes at være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8’s beskyttelse af privatlivets fred”, konkluderer CEPOS-notatet med henvisning til artiklens krav om, at indgreb i borgernes privatliv ikke kun kræver klar lovhjemmel som værn mod misbrug og vilkårlighed, men også at indgrebet skal være nødvendigt i et demokratisk samfund.

Læs mere hos CEPOS ”“ klik her!
Læs bekendtgørelsen ”“ klik her!

Back To Top