fbpx skip to Main Content

Debat i EU om luftforurening i lufthavne

I eftermiddag inviterer 3F Kastrup samt EU-parlamentarikerne Søren Søndergaard (Folkebevægelsen) og Ole Christensen (S) journalister, EU-parlamentarikere og andre til et offentligt møde i EU-parlamentets bygning i Bruxelles (kl. 16-17 i lokale PHS 1C51).

Her vil de to parlamentarikere og seks repræsentanter for tre danske fagforeninger for lufthavnspersonale sætte fokus på problemerne med kræftfremkaldende partikelforurening i lufthavne. En ny rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser viser en alarmerende høj koncentration af ultrafine partikler i Københavns Lufthavn som følge af afbrænding af flybrændstof. Lufthavnspersonale udsættes derfor en betydeligt højere risiko for arbejdsrelateret kræftsygdom end andre.

Søren Søndergaard har sidste år spurgt EU-Kommissionen om, hvilke initiativer den vil tage for at få afdækket sundhedsproblemerne med forurening fra afbrænding af flybrændstof i europæiske lufthavne.
Kommissionen har i dag svaret, at den er opmærksom på problemet og at flybrændstof skal evalueres af Det Videnskabelige Udvalg vedrørende Grænseværdier for Erhvervsmæssig Eksponering (SCOEL).

“Under evalueringen af de videnskabelige data om farlige kemikalier vil SCOEL tage hensyn til de senest tilgængelige videnskabelige undersøgelser af denne blanding med henblik på at foretage en effektiv risikovurdering af de vigtigste virkninger på de udsatte arbejdstageres sundhed”, hedder det i Kommissionens svar.

Læs på 3F Kastrups kampagneside “Project Clean Air” – klik her!

Back To Top