fbpx skip to Main Content

Skal EU bestemme over sundhed?

EU har stor indflydelse på sundhedsområdet…

..og patientdirektivet fra EU vil give unionen endnu mere magt på sundhedsområdet. Vi går stærkt ind for sundhedssamarbejde på tværs af landegrænser. Men vi kan ikke støtte et forslag, der giver EU mere magt til at bestemme over sundheden i Danmark.

EU har i mange år ønsket mere magt på sundhedsområdet. I juli 2008 stillede EU-Kommissionen så et forslag til patientdirektiv, som indtil videre er blevet førstebehandlet af EU-parlamentet i april 2009. Direktivet er således endnu ikke endeligt vedtaget i EU-systemet.

Folkebevægelsen mod EU og vores delegation i parlamentsgruppen GUE/NGL har iværksat en mindre oplysningskampagne om emnet i efteråret 2009 med uddeling af en folder, debatmøder og andet.

17. november er der valg til regionsrådene i Danmark. De danske sygehuse er overordnet set regionernes ansvarsområde. Folkebevægelsen mod EU, fagforbundet FOA, organisationen Danske Patienter og mange andre er bekymret for konsekvenserne af direktivet. Deler du bekymringen, så lad din stemme høre. Spørg din regionalpolitiker eller dit folketingsmedlem, hvad de mener om EUs direktivforslag

Læs vores folder – PDF

Skal EU bestemme over sundhed?

Teksten i folder om EU,
sundhedsområdet
og patientdirektivet

EU har stor indflydelse på sundhedsområdet

• Patientdirektivet fra EU vil give unionen endnu mere magt på sundhedsområdet

• Vi går ind for et stærkt sundhedssamarbejde på tværs af landegrænser. Men vi kan ikke støtte et forslag, der giver EU magt til at bestemme over sundheden i Danmark

Et sygt sundhedsforslag
EU-kommissionen har fremlagt et lovforslag om patienter (i EU-sprog: et patientdirektiv). Forslaget vil på papiret give alle patienter ret til behandling i hele EU på hjemlandets regning. Det lyder måske godt. Men det er kun et tilbud til de patienter, som har overskud til at søge information og lægge ud for deres behandling. Desuden vil ordningen kunne undergrave det nationale sundhedsvæsen.

Lige og gratis adgang til sundhedsvæsenet
Folkebevægelsen mod EUs delegation i GUE/NGL mener, at lige og gratis adgang til sundhedsbehandling er et grundlæggende princip i den danske velfærdsmodel. Forslaget fra Kommissionen indebærer et forudbetalingsprincip, hvor de eneste patienter, der får glæde af ordningen, er dem, der har råd til at lægge ud for behandlingen selv og betale alle ekstraudgifter såsom rejse og hotelophold.
Det vil skabe et A- og B-hold. Ikke bare i Danmark, men også mellem landene i EU. Patienten er kun berettiget til at få refunderet det, som svarer til, hvad behandlingen koster i hjemlandet. I praksis vil det betyde, at meget få patienter fra f.eks. Bulgarien vil få glæde af EU-kommissionens forslag.

Underminerer nationale sundhedsvæsner
Vi mener, at borgerne skal have den bedst mulige behandling så tæt på hjemmet som muligt. Overførsler af skattekroner til udlandet vil dræne sundhedssektorens budget og forringe behandlingen hjemme. Samtidig vil manglen på kontrol med ind- og udstrømning af patienter vanskeliggøre medlemsstaternes mulighed for at planlægge, finansiere og organisere et effektivt og passende sundhedsvæsen.

EF-domstolen skal ikke bestemme
Vi mener, at fælles EU-standarder vil betyde lavere standarder. Det bliver EU-kommissionen, som skal sætte kvalitets- og sikkerhedsstandarder for behandlingen, og i sidste ende vil det blive op til EF-domstolen at afgøre, om en medlemsstats standarder lever op til EU-standarderne, eller om de er konkurrenceforvridende.
Vi mener, at det er de danske politikere og ikke EU-kommissionen eller EF-domstolen, der skal bestemme kvaliteten af sundhedsydelserne.

Sundhed er ikke en vare
Vi mener, at sundhedsområdet skal tage udgangspunkt i patienterne, og at det er et offentligt ansvar. Men sundhed skal ikke opfattes som en vare. Det er de valgte politikker og ikke markedet, der skal træffe beslutninger på sundhedsområdet.

Internationalt samarbejde til gavn for patienterne
Vi mener, at der skal samarbejdes over grænserne, når det gælder sjældne sygdomme, nødvendig hurtig behandling eller adgang til specialiseret ekspertise. Men hvorfor skal adgangen til behandling begrænses til EU?
Hvis internationalt samarbejde virkelig skal være til gavn for patienterne, så skal patienter også have mulighed for at blive behandlet i f.eks. Norge, USA eller Kina.

Demokratisk kontrol frem for EU-kontrol
Vi mener, at borgerne har ret til at udskifte beslutningstagerne, hvis de ikke er tilfredse med sundhedsvæsnet. Derfor skal ansvaret ikke overlades til bureaukrater og dommere i EU.

Artikler og oplysninger

Artikler i Folk i Bevægelse

Sundhed på skærebrættet i EU
Folk i Bevægelse 7 – 2009

Sygt sundhedsdirektiv på vej
Folk i Bevægelse 5 – 2009

Sundhedsdirektivet – baggrund og hovedpunkter
Folk i Bevægelse 8 – 2008

Direktiv vil diskriminere de svageste patienter
Replik af Torben Lund fra Danske Patienter i Folk i Bevægelse 8 – 2008

Mens vi venter på sundhedsdirektivet
Folk i Bevægelse 2 – 2008

Cox-rapporten og sundhedsvæsnerne i EU
Folk i Bevægelse 3 – 2007

Privatiseres det offentlige sundhedssystem i EU?
Folk i Bevægelse 1 – 2007

Andet

Skal EU bestemme over sundhed?
Teksten i folder fra Folkebevægelsen mod EUs delegation i GUE/NGL oktober 2009

NOTAT – om privatisering af sundhed
December 2008

Diverse høringssvar og Folketingets temaside om emnet (link samling)

Folkebevægelsen mod EU's Landssekretariat

Adresse:

Lyngbyvej 42
2100 København Ø

(+45) 3536 3740
fb@folkebevaegelsen.dk

Åbnings- og telefontider:

Tirsdage, onsdage og torsdage:
10:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00

Mandage og fredage:
Telefonen er lukket og besøg på sekretariatet er efter aftale.

Tilmeld dig vores digitale nyhedsbrev

Back To Top