fbpx skip to Main Content

Verden er større end EU

I samarbejde med den EU-kritiske, europæiske alliance EU Democrats sætter Folkebevægelsen mod EU fokus på EUs globale rolle med den særlige kampagne-hjemmeside www.euogverden.dk

Links i forbindelse med EUs globale rolle

Udvalgte i forbindelse med EUs globale rolle – om bl.a. handel med ulande, flygtningeforhold og menneskerettighedspørgsmål


Solidaritetsorganisationer:

Mellemfolkeligt Samvirke
IBIS
Afrika Kontakt
Folkekirkens Nødhjælp

Flygtningerelaterede organisationer:

Dansk flygtninghjælp
Røde Kors
Bedsteforældre for asyl
Frontexwatch – Frontex-kritisk*
Frontex Explude (Frontex-kritisk)
Refugees United

Menneskerettigheder:

Institut for Menneskerettigheder
Amnesty International
Statewatch

Andre relevante organisationer og portaler:

U-landsnyt
FN-forbundet
Verdensnaturfonden (WWF)
Verdens Skove (tidl. Nephentes)
Levende Hav

Folder: Verden er større end EU

Folder i forbindelse med kampagnen der sætter fokus på EUs globale rolle

Gang på gang sætter EU egne økonomiske og storpolitiske interesser højere end fred og udvikling i verden. Det er et stort problem,især fordi en række af EU’s egne politikker er til skade for mennesker og natur mange steder i verden.

Sådan står der på forsiden af en trefløjet A4-folder fra Folkebevægelsen mod EU og EU Democrats som fortæller at:

  • EU skader udviklingen i det globale syd
  • EU samarbejder med diktaturstater
  • EU er et Fort Europa

Læs folder i PDF-format

Back To Top