fbpx skip to Main Content

Det vil jeg

-af Malte Bang


EU ER UDEMOKRATISK

EU er grundlæggende udemokratisk. Når magten flyttes til EU, bliver der større afstand til borgerne og mindre afstand til lobbykontorerne. Pengene får større indflydelse. De folkevalgte i EU-parlamentet kan ikke stille nye forslag. Det kan kun den ikke-valgte kommission, som består af embedsmænd. Et flertal i parlamentet kan altså ikke få noget vedtaget, medmindre kommissionen vil foreslå det.

Militær oprustning, svækkede faglige rettigheder og politikken på en række andre områder er indskrevet i EU’s traktater ”“ det, der svarer til grundloven. Det er dermed hævet over de folkevalgtes indflydelse. Derfor kan politikken på mange områder ikke ændres af, at folket vælger andre politikere.

Den danske arbejdsmarkedsmodel og velfærdsstat har stor folkelig opbakning. Alligevel er EU i færd med at nedbryde dem. EU-domstolen har i flere omgange begrænset strejkeretten. Samtidig lægger EU-systemet pres på regeringerne for at lave reformer, der svækker velfærden.

Det er nødvendigt med EU-modstand, men det må aldrig blive en nationalistisk indadvendt modstand. Der er brug for reelt internationalt samarbejde i FN og andre organisationer om vigtige problemer som klima- og flygtningespørgsmål. De kan ikke løses inden for EU’s rammer.

Back To Top